CT en MRI van vroege intra-uteriene zwangerschap American Journal of Roentgenology Vol. 196, No. 2 (AJR)

CT en MRI van vroege intra-uteriene zwangerschap American Journal of Roentgenology Vol. 196, No. 2 (AJR)

Mogelijke risico’s gerelateerd aan CT tijdens de vroege zwangerschap bestaan ​​van carcinogenese van straling en teratogenese van straling of contrast materiaal. Carcinogenese wordt beschouwd als een stochastisch effect (d.w.z. geen drempel). In een evenwichtige beoordeling van de beschikbare gegevens, het verhoogde risico van de kindertijd maligniteit werd geschat op 0,060 / Sv van foetale bestraling [5] te zijn, hoewel de Britse Oxford Survey of Childhood Cancer en de levensduur Studie van de Japanse overlevenden van de atoombom op voorwaarde lager risico ramingen van 0,022 / Sv en 0,028 / Sv, respectievelijk [6]. Foetale dosis ramingen voor CT aanzienlijk verschillen in de gepubliceerde literatuur, maar drie recente studies waren consistent: Alle gesuggereerd dat de foetale dosis van een standaard CT-onderzoek van de buik en het bekken is ongeveer 25-30 mSv [7 -9]. Deze dosis komt overeen met een verhoogd risico op kanker bij kinderen van 1 in 555 uitgaande van hoger risiconiveau van 0,060 / Sv en foetale hogere dosis van 30 mSv, die vergelijkbaar is met het normale risico op kanker bij kinderen van 1,0-2,5 per 1000. In het kort, kan een standaard bekken CT-onderzoek van een zwangere vrouw het risico op kanker bij kinderen in de blootgestelde foetus verdubbelen.

Mogelijke risico’s in verband met MRI tijdens de vroege zwangerschap bestaan ​​uit teratogenese van de elektromagnetische velden of contrastmiddel. Studies van de kinderen die prenataal werden gescand op 1.5 T hebben nog geen waarneembare schadelijke effecten tot de leeftijd van 9 jaar [13 getoond. 14]. Human data voor 3-T scanners ontbreken. Sommige dierlijke studies tonen geen schadelijke effecten op de foetus bij 4 T, maar anderen suggereren teratogene effecten bij een lagere veldsterkte [5]. Gezien deze geen afdoende gegevens kan het verstandig zijn om onnodige MRI vermijden tijdens de zwangerschap, vooral in het eerste trimester en lagere veldsterkten gebruiken indien mogelijk. IV gadolinium is teratogeen in dierstudies, zij het op een hoge en herhaalde doses [15], en wordt beschouwd als een klasse C geneesmiddel goedgekeurd door de FDA zijn (dat wil zeggen tijdens de zwangerschap alleen als voordeel duidelijk opwegen tegen de risico). Ondanks de huidige onzekerheid en het gebrek aan kwantitatieve gegevens met betrekking tot MRI en veiligheid gadolinium tijdens de zwangerschap, moeten zwangere patiënten niet worden ontkend de diagnostische voordeel van MRI bij een dwingende klinische indicatie aanwezig is en geen andere, niet ioniserende imaging optie beschikbaar is.

Ook u kunt bestellen hier.