LANTUS (insuline glargine) dosering, indicatie, interacties, bijwerkingen


LANTUS (insuline glargine) dosering, indicatie, interacties, side effects_1LANTUS Rx

Beperkingen van het gebruik:

Niet voor de behandeling van diabetische ketoacidose.

Volwassenen en kinderen:

Geef door SC inj eenmaal per dag op hetzelfde tijdstip iedere dag in de buikstreek, dij of deltaspier; roteren inj sites. Onset 1.1hrs, geen duidelijke piek, duur van 24 uur of langer. + -Verlagende Of K + -gevoelige drugs). Zwangerschap (monitor). Moeders die borstvoeding geven.

interacties:

Niet mengen of te verdunnen met andere insulines. Versterkt door orale antidiabetica, pramlintide, ACE-remmers, disopyramide, fibraten, fluoxetine, MAO-remmers, propoxyfeen, salicylaten, somatostatineanalogon, sulfonamide antibiotica. Tegengewerkt door corticosteroïden, isoniazide, niacine, danazol, diuretica, fenothiazinen, sympathomimetica, somatropine, schildklierhormonen, oestrogenen, progestogenen, atypische antipsychotica, proteaseremmers. Gelijktijdige thiazolidinedionen (TZD’s) kunnen vochtretentie en hartfalen veroorzaken; overwegen verlaging van de dosering of stop TZD’s. Variabele effecten met β-blokkers, clonidine, lithiumzouten, alcohol, pentamidine.

Bijwerkingen:

Hypoglykemie, lokale of systemische allergie, inj reacties, lipodystrofie, jeuk, huiduitslag, oedeem, gewichtstoename; hypokaliëmie.

Generic Beschikbaarheid:

Hoe Geleverd:

bron www.empr.com